Tradicionalna kitajska medicina (TKM) je jedro kitajske kulturne dediščine in ima 5000 let staro tradicijo. Najstarejša ohranjena knjiga o TKM je Huangdi Neijing (Kanon interne medicine rumenega cesarja) je bila napisana pred 2000 do 3000 leti in je najpomembnejše in najstarejše kitajsko medicinsko klasično delo in hkrati mejnik, ki je postavil teoretično podlago za znanstveni sistem in filozofsko teorijo.

TKM temelji na holističnem principu in s poudarkom k harmoniji z univerzumom  ter na kitajski filozofiji povezave med človekom in naravo in je bil opisan po dolgoletnem opazovanju vpliva narave na človeka.

Teorija TKM temelji na fenomenu Yin in Yang kvalitete, teoriji petih elementov (na sliki) in pretoka energije po telesu.

Teorija petih elementov nam prikaže povezavo med organi v našem telesu oziroma nakaže na soodvisnost človeka in narave. Več o tem boste lahko prebrali v mojem naslednjem prispevku.

Yin in Yang kvaliteti, ki predstavljata dva nasprotujoča, vendar dopolnilna pola celote, pri čemer Yang predstavlja moški princip, svetlobo, zgoraj in zunaj, Yin pa ženski princip, temo, spodaj in znotraj. En princip utemeljuje drugega in prvega ne bi bilo brez drugega.

Teorija petih elementov izhaja iz pet prvotnih sil, ki organizirajo naravo, prav tako pa človeško telo in duha: les in jetra, zemlja in vranica, kovina in pljuča, voda in ledvica ter ogenj in srce.

Energija (Qi) se po telesu pretaka po energetskih poteh imenovanih meridijani, ki se po teoriji 5 elementov nanašajo na 5 +1 organ(ov) po telesu in se uravnoveša preko Yin in Yang kvalitete.

Po TKM nastanejo vse bolezni zaradi zunanjih vzrokov, pri čemer so tudi ti preko teorije petih elementov povezani z vsemi organi v našem telesu:

  • Veter – jetra
  • Suša – pljuča
  • Mraz – ledvica,
  • Vlaga – vranica,
  • Vročina – srce.

…In notranjih dejavnikov, ki so neuravnovešena čustva, zopet povezana preko teorije 5 elementov z našimi organi:

  • Veselje – srce,
  • Skrb – vranica
  • Jeza – jetra,
  • žalost – pljuča
  • bojazen in strah – ledvica.

TKM vključuje sledeče metode in tehnike: akupunktura, moksibustija,  tuina terapija, zeliščna zdravila in qi gong, kjer je pomembno razumeti, da so tudi same terapevtske metode svojstvena KAM tehnika in da se posamezne terapevtske metode še vedno razvijajo, dopolnjujejo in so lahko od kulture do kulture različne.

Vir fotografije: internet