Komplementarna in alternativna medicina, ki jo opredeljujemo s kratico KAM (Complementary and alternative – CAM) je dejavnost, ki zajema široko področje heterogenih in nedefiniranih storitev, praks in sistemov za ohranjanje in krepitev zdravja, preventivo in dobro počutje.

Komplementarni načini zdravljenja se uporabljajo kot dodatek ali dopolnilo konvencionalni metodi oziroma skupaj z njo, alternativni terapevtski pristopi pa se uporabljajo namesto konvencionalne medicine.

Komplementarno in alternativno medicino lahko opredeljujemo tudi kot tisto, ki ni del uradne medicine, kateri rečemo tudi konvencionalna, uradna, šolska, veljavna, ortodoksna, tradicionalna zahodna ali  alopatska medicina.

Komplementarno in alternativno medicino tako razumemo kot:

  • skupino raznolikih medicinskih in zdravstvenih sistemov, praks in izdelkov, ki niso del običajnega sistema zdravstvenega varstva,
  • tisto, ki ni zastopana ali poučevana na šolah konvencionalne medicine,
  • zdravljenje in prakse skrbi za zdravje, ki običajno niso uporabljene v bolnišnicah in po navadi niso del stroškov zdravstvenega zavarovanja,
  • tisto, ki nima uradne znanstveno podprte baze dokazov.

Opredelitev kaj je alternativna in komplementarna medicina pa je večinoma določena z družbeno, kulturno, zgodovinsko ali politično komponento in da prej, kot ponuja vpogled v to kaj KAM medicina je, kaže na njeno širino in vsestranskost.

Zaradi širokega nabora storitev znotraj KAM, ki se med seboj prepletajo in segajo od čisto miselno-energetskih tehnik do strogo telesno osnovanih terapij ter praks jih lahko razumemo kot široko področje fenomenov, kjer je  njihova skupna značilnost prepletanje in heterogenost, posledično pa tudi njihova nedoločljivost.

Alternativna in komplementarna medicina se po navedbah ameriške nacionalne organizacije za razvoj in raziskave na tem področju – National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), prakticira že tisočletja, uporaba se je zmanjšala s pojavom antibiotikov na začetku 20. stoletja in nato ponovno pridobila na priljubljenosti v sedemdesetih letih 20. stoletja.

Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja,  da različne oblike KAM že leta služijo kot glavna zdravstvena praksa v državah v razvoju in se hitro širijo v države, kjer prevladuje konvencionalna medicina. Pravijo, da je identificiranih več kot 1800 KAM terapij, ki uporabnikom prinašajo koristi, kot tudi tveganja, zato je pomembno tako znanje o dotični KAM, kot tudi osnovno medicinsko znanje.